trosdos 意味と語源

【印欧祖語】[名] ツグミ〔詳細

語源解説

英語 thrush(ツグミ)などの派生語がある。

◉ 派生語
  • 古代ギリシャ語 strouthos(イエスズメ)
  • ゲルマン祖語 thrausko(ツグミ)
  • ラテン語 turdus(ツグミ)