bulb 意味と語源

【英語】㋱ 球根、電球、球状部

語源解説

㋠㋓ bulb(球根)⇒ ㋶ bulbus(玉ねぎ)⇒ ㋙㋖ bolbos(球根)が語源。「球根(bolbos)」がこの単語のコアの語源。㋓ light bulb(電球)と同じ語源をもつ。

◉ 関連語
  • bulbiferous(球根を生じる)
  • bulbil(小球根)
  • bulbous(球根状の)
  • flashbulb(閃光電球)
  • lamp bulb(電球)
  • light bulb(電球)